3-27-12_translation-dictionary
UTBILDNING
FÖR JURISTER

Utbildning (inte bara) för jurister – bland annat klasser i affärsengelska och juridisk engelska; om de angloamerikanska, polska och europeiska rättssystemen; hur man skriver kontrakt osv.

SPRÅKRELATERADE
TJÄNSTER

Språkrelaterade tjänster som regelbunden support inom översättning, tolkning och juridisk konsultering åt advokatbyråer, juridiska avdelningar, företag som samarbetar med utländska partner osv.

SPRÅKKONSULTTJÄNSTER

Språkkonsulttjänster åt företag som ska inleda handel i polen, lansera en ny produkt eller tjänst eller som planerar marknadsföringskampanjer som riktar sig till den polska marknaden osv. Tack vare min expertis och ingående kunskaper i polska och de andra språken jag jobbar med kan jag ge värdefullt stöd under marknadsförings- och annonsprocessen.ch.

Kontakta mig för mer information. 

Kontakt