USŁUGI TŁUMACZENIA

Zajmuję się różnymi projektami tłumaczeniowymi, zarówno jednorazowymi, jak i ciągłymi, realizowanymi przez klientów polskich i zagranicznych, w języku szwedzkim oraz angielskim. Niezależnie od tego, nad czym aktualnie pracuję, dążę do tego, aby zawsze zrozumieć oczekiwania klienta, tak by gotowy produkt w pełni odpowiadał jego potrzebom.

Jakie dokumenty tłumaczę najczęściej?

PRAWO

FINANSE

MARKETING I HANDEL

UNIA EUROPEJSKA

tłumaczenia_prawo
PRAWO
 • akty prawne (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia)
 • umowy, porozumienia, listy intencyjne
 • regulaminy, standardowe warunki, gwarancje, statuty i umowy spółek
 • dokumenty wewnętrzne i poufne dokumenty firmowe (podręczniki, przewodniki, instrukcje, procedury, raporty, sprawozdania itp.)
 • dokumenty zewnętrzne (biuletyny, broszury, prezentacje, ulotki)
 • zawiadomienia i informacje publikowane przez organy spółek kapitałowych
 • wytyczne dla pracowników i kadry zarządzającej (np. w obszarze CSR, zapobiegania korupcji, prawa konkurencji, zakazu dyskryminacji, BHP itp.)
KONTAKT
FINANSE
 • sprawozdania finansowe, raporty biegłych rewidentów
 • regulaminy funduszy inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych itp.
KONTAKT
tłumaczenia_finanse
tłumaczenia_marketing
MARKETING I HANDEL
 • reklamy, katalogi, opisy produktów i inne treści marketingowe
 • aktualności przeznaczone do publikacji na stronach internetowych
 • korespondencja handlowa
 • komunikaty prasowe
KONTAKT
UNIA EUROPEJSKA
 • dokumenty wewnętrzne Parlamentu Europejskiego (opinie, raporty, sprawozdania, poprawki, zalecenia dotyczące postępowania z petycjami)
 • dokumenty wewnętrzne Komisji Europejskiej (korespondencja z państwami członkowskimi, raporty, opracowania)
 • notyfikacje i teksty projektów aktów prawnych publikowane w bazie TRIS (http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pl/)
 • raporty i sprawozdania Komisji Europejskiej publikowane w Internecie
KONTAKT
tłumaczenia_unia europejska
tłumaczenia_pozostałe
POZOSTAŁE DZIEDZINY SPECJALIZACJI
 • administracja
 • public relations
 • środowisko naturalne
 • turystyka i podróże
 • transport i logistyka
 • współpraca międzynarodowa
 • zarządzanie
 • zasoby ludzkie
KONTAKT
USŁUGA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

Obejmuje przełożenie tekstu w języku oryginalnym na język docelowy z uwzględnieniem przedstawionych przez klienta wytycznych, dostarczonych słowników, pamięci tłumaczeniowych i innych materiałów referencyjnych, co pozwala na zachowanie niezbędnej spójności. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia CAT, które znacznie przyspieszają proces tłumaczenia, a także oprogramowanie do kontroli jakości (QA) służące sprawdzeniu gotowych plików pod kątem najczęściej występujących błędów.

KONTAKT
tłumaczenia_tłumaczenie pisemne
le métro se lève
USŁUGA LOKALIZACJI

Usługa lokalizacji jest zakresowo szersza od usługi tłumaczenia pisemnego, gdyż polega na przystosowaniu tekstu oryginalnego, przygotowanego z myślą o określonym środowisku kulturowym, do warunków panujących w innym miejscu i innym języku.

KONTAKT
USŁUGA TRANSKREACJI

Usługa transkreacji polega na takim opracowaniu dokumentu (marketingowego lub reklamowego), by jego odbiór przez rodzimych użytkowników języka nie nastręczał żadnych szczególnych trudności, a sam tekst funkcjonował bezproblemowo w nowych warunkach kulturowych i językowych. Tłumacz wchodzi tutaj niejako w rolę copywritera, gdyż cały proces wymaga kreatywnego podejścia i stosowania nieszablonowych rozwiązań.

KONTAKT
tłumaczenia_transkreacja
tłumaczenia_ustne
USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO

Usługa tłumaczenia ustnego obejmuje tłumaczenia liaison oraz tłumaczenia towarzyszące (asysta tłumaczeniowa).

KONTAKT